Etap projektowania obejmuje cztery etapy: programowanie i wykonalność, projekt schematyczny, opracowanie projektu oraz dokumentację kontraktową. Zadaniem zespołu projektowego jest zapewnienie zgodności projektu z przepisami i regulacjami budowlanymi. To właśnie na etapie projektowania ma miejsce procedura przetargowa.

Wynajem maszyn budowlanych częścią projektu budowlanego

Koncepcja/Programowanie i wykonalność: Potrzeby, cele i zadania muszą być określone dla budynku. Decyzje muszą być podejmowane na podstawie wielkości budynku, liczby pomieszczeń, sposobu wykorzystania powierzchni oraz tego, kto będzie z niej korzystać.

Schematyczna konstrukcja: Schematyczne projekty to szkice służące do identyfikacji przestrzeni, kształtów i wzorów. W szkicach należy uwzględnić materiały, rozmiary, kolory i teksturę. Faza ta zazwyczaj obejmuje opracowanie planu piętra, elewacji, planu zagospodarowania terenu i ewentualnie kilku szczegółów.

Profesjonalny wynajem maszyn budowlanych - oferta

Opracowanie projektu (DD): Ten etap wymaga przeprowadzenia badań i zbadania, jakie materiały i sprzęt zostaną wykorzystane oraz ich kosztów. Podczas tej fazy rysunki są dopracowywane z wykorzystaniem informacji pochodzących od inżynierów budownictwa, hydrauliki, mechaników i elektryków. Wiąże się to również z bardziej rygorystyczną oceną wpływu obowiązujących przepisów budowlanych na projekt. Maszyny do budowy znajdziesz tu: http://maszynyjamar.pl/wynajem-maszyn-budowlanych/

Dokumentacja kontraktowa (CD): Dokumentacja kontraktowa jest ostatecznym rysunkiem i specyfikacją projektu budowlanego. Są one wykorzystywane przez wykonawców w celu określenia ich oferty, podczas gdy budowniczowie wykorzystują je w procesie budowy. Dokumentację kontraktową można również nazywać rysunkami roboczymi.

Budowa wstępna – maszyny budowlane

Etap poprzedzający budowę rozpoczyna się w momencie, gdy właściciel powiadomi wykonawcę, że wybrał go w drodze przetargu. Powiadomienie o konieczności podjęcia dalszych działań następuje, gdy właściciel udziela wykonawcy pozwolenia na rozpoczęcie pracy nad projektem. Pierwszym krokiem jest przydzielenie zespołu projektowego, w którego skład wchodzi kierownik projektu (PM), administrator kontraktu, kurator i inżynier terenowy.

Kierownik projektu odpowiedzialny za wynajem maszyn budowlanych

Administrator kontraktu: Zarządzający kontraktem pomaga kierownikowi projektu oraz kuratorowi projektu w zakresie szczegółów umowy o usługę budowlaną.

Kurator: Zadaniem kuratora jest upewnienie się, że wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem, w tym przepływ materiałów, dostaw i sprzętu. Odpowiadają one również za koordynację prac budowlanych na miejscu.

Inżynier terenowy: Pracownik terenowy jest uważany za pracownika wyjściowego i jest odpowiedzialny za dokumentację.